Om oss


IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med omkring 30 000 medlemmar.

Du är välkommen som medlem hos oss om du vill leva helnyktert och delar vår vision om ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor från att leva ett fritt och rikt liv.

Vi menar att alkohol och andra droger är ett hinder för individens utveckling och för samhällsutvecklingen i stort, och därför vill vi på olika sätt tränga tillbaka bruket av alkohol och narkotika.

Mer information om vad IOGT-NTO är och vad vi gör hittar du på vår webbplats: www.iogt.se.
IOGT-NTO

Box 12825

112 97 STOCKHOLM

Organisationsnummer: 802001-5569