Rapport: 2017-2018 Alkohol och våld
Alkohol starkt bidragande faktor till våld. Svenska läkarsällskapet och IOGT-NTO är ideella...
Rapport 2016: Alkohol och cancer
Rapporten är gratis, och du betalar ingen frakt om du inte beställer andra saker som har en...
Rapport 2015: Alkoholens andrahandsskador
Temat för rapporten 2015 är alkoholens skador i andra hand, ett relativt oanvänt begrepp som...
Rapport 2014: Effekter av lågdoskonsumtion av alkohol
Den här rapporten summerar det vetenskapliga underlaget om effekterna av låg eller måttlig...
Rapport 2013: Ungdomar och unga vuxna
I denna rapport från du möta några av världens främsta forskare inom alkoholområdet, som har...